Završetak provedbe projekta

ZAVRŠETAK PROVEDBE PROJEKTA Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II
„Osvijetlimo im put“

Udruga slijepih Bjelovar provodila je projekt Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II – „Osvjetlamo im put“ od 06.06.2019. godine. Projekt završava 05.12.2021.  godine. Završna konferencija održana je 02.12.2021.

Projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Posredničko tijelo razine 1 za provedbu je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Posredničko tijelo razine 2 za provedbu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Provedba projekta ukupne vrijednosti 475.255,00 kn trajala je 30 mjeseci. Partner na provedbi projekta je Udruga slijepih Daruvar s kojom Udruga slijepih Bjelovar dugi niz godina ostvaruje uspješnu suradnju.

Opći cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz pružanje usluge videćeg pratitelja.

Ciljana skupina koju je obuhvaćao projekt bila je 20 korisnika, što je i realan broj korisnika na jednog videćeg pratitelja, a tijekom provedbe projekta uslugu je koristio 21 član Udruge.

Voditelj projekta je Dražen Kokotić, predsjednik Udruge slijepih Bjelovar, a na projektu su zaposlene i dvije nezaposlene osobe: Marina Jurić – videći pratitelj i Marijana Biondić – administrator.

Projekt se provodio u gradovima Bjelovaru, Čazmi, Garešnici te u svim okolnim općinama u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

Tijekom provedbe projekta provedeno je ukupno 10 tromjesečnih evaluacija – supervizija te 6 terenskih kontrola. Videći pratitelj Marina Jurić tijekom pružanja usluge napravila je 12 725,7 km i 5 040 radnih sati.

KAKO SU KORISNICI USLUGE OSTVARILI PRAVO NA USLUGU:
Članovi udruge za uslugu su se prijavljivali voditelju projekta 4-5 dana prije zakazanog ili željenog termina. Prioritet prilikom korištenja usluga imali su korisnici sa zakazanim specijalističkim i drugim zdravstvenim pregledima. Iznimno, iz opravdanih razloga, prijava za korištenje usluge videćeg pratitelja mogla se dati i u kraćem roku, a bila je pružena obzirom na mogućnosti i ranije utvrđena zaduženja videćeg pratitelja. Tijekom provedbe projekta korisnicima je pruženo ukupno 4000 usluga.

O USLUZI VIDEĆEG PRATITELJA UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR:
Videći pratitelj je osoba koja pruža uslugu osobne asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan te pratnju osobi s oštećenjem vida. Informirajući je o svemu što se oko nje događa, pazeći pri tome da osoba ne bude u situaciji ugroze. Pri tome videći pratitelj svojim ponašanjem ne smije utjecati na samostalno odlučivanje i djelovanje slijepe osobe te aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici.

Slijepe osobe u svom svakodnevnom životu imaju potrebu za asistencijom videće osobe u onom dijelu poslova  koji zahtijevaju osjetilo vida kako bi se aktivnost uspješno odradila.

Usluge koje slijepim osobama pruža videći pratitelj su:

  • Usluge videće pratnje i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima kao štu su primjerice dolazak liječniku, u trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije i slično
  • Pružanje videće podrške pri obavljanju administrativnih poslova – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa i slično
  • Pružanje obuke za samostalno obavljanje kućanskih poslova
  • Prenošenje znanja i vještina koje će slijepoj osobi olakšati samostalno funkcioniranje (označavanje predmeta, upotreba pomagala i slično

Udruga slijepih Bjelovar je kroz provedbu ovog projekta povećala socijalnu uključenost i unaprijedila kvalitetu životu svojih članova. Korisnici usluge izrazili su zadovoljstvo pruženim uslugama koja im je od ključne važnosti za svakodnevni život, pogotovo u ovo pandemijsko vrijeme. Obzirom na pandemiju korona virusa, pružanje usluge videćeg pratitelja bilo je izazovno i zahtijevalo je dodatne prilagodbe i oprez kako djelatnika, tako i korisnika obzirom da slijepe osobe pripadaju osjetljivoj i rizičnoj populaciji, no bez obzira na to, usluga videće odvijala se kontinuirano bez prekida kroz cijelo trajanje projekta. Još jednom htjeli bi naglasiti važnost pružanja usluge videće pratnje korisnicima, te se nadamo kako ćemo u skoroj budućnosti ponovno provoditi ovakav projekt kako bi naši članovi imali dostojnu kvalitetu života.