Provedena 8. tromjesečna evaluacija – supervizija

U sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“ UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim osobama, dana 04.06.2021. u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 8. tromjesečna evaluacija – supervizija. Kao i svaki put dosad okupili smo se kako bismo razmijenili mišljenja, iskustva te zadovoljstvo pruženom uslugom videće pratnje. Korisnici usluge videće pratnje izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom provedbom usluge te važnost i potrebu za daljnjom provedbom. Usluga videće pratnje trenutno se pruža za 16 korisnika te je tijekom provedbe ovog projekta ovu uslugu moguće pružiti za još 4 korisnika. Projekt traje do 05.12.2021.

Na 8. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su voditelj projekta Dražen Kokotić,
koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće pratnje.

S obzirom na još uvijek prisutnu situaciju sa COVID 19, sudionici su vodili računa o dezinfekciji ruku te su se tijekom provedbe držali propisanog razmaka i nosili zaštitnu opremu. Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran. Kako bismo ispoštovali propisane mjere i smanjili rizik zaraze za korisnike, tromjesečna evaluacija-supervizija organizirana je i održana u 3 grupe sa pauzom između svake grupe u trajanju od sat vremena kako bi se prostor dezinficirao i prozračio.