Provedena 6. tromjesečna evaluacija – supervizija

Dana 04.12.2020. u sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“ UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim osobama, u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 6. tromjesečna evaluacija – supervizija.

Na 6. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su voditelj projekta Dražen Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće pratnje, od čega je 11 ranije utvrđenih korisnika te 2 novoutvrđena korisnika.

Korisnici usluge videće pratnje izrazili su zadovoljstvo provedbom usluge videće pratnje te su istaknuli važnost i potrebu za daljnjom provedbom.

S obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom COVID 19, evaluacija je organizirana i održana u 3 grupe. Između svake grupe napravljena je pauza od sat vremena kako bi se prostor dezinficirao i prozračio. Prilikom provedbe evaluacije vodili smo računa o održavanju potrebne distance, o dezinfekciji ruku te nošenju zaštitne opreme.