Provedena 5. tromjesečna evaluacija – supervizija

Dana 04.09.2020. u sklopu provedbe projekta „Osvjetlimo im put“
UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim
osobama, u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 5. tromjesečna
evaluacija – supervizija.


Obzirom na situaciju sa COVID 19, sudionici su vodili računa o dezinfekciji ruku
te su se tijekom provedbe držali propisanog razmaka i nosili zaštitnu opremu.
Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran.


Na 5. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su voditelj projekta Dražen
Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći
pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće pratnje.


Voditelj projekta Dražen Kokotić je još jednom napomenuo važnost pridržavanja
svih propisanih mjera vezanih uz COVID-19 prilikom provođenja usluge videće
pratnje. Korisnici usluge videće pratnje izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom
provedbom usluge te važnost i potrebu za daljnjom provedbom.