Održana 9. tromjesečna evaluacija – supervizija

Dana 06.09.2021. u sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“
UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim
osobama, u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 9. tromjesečna
evaluacija – supervizija projekta/projektnih aktivnosti.

Na 9. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su kao i dosada voditelj
projekta Dražen Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana
Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće
pratnje. Korisnici su na evaluaciji mogli izraziti svoje mišljenje o dosadašnjoj
provedbi usluge videće pratnje, postaviti pitanja, komentirati i međusobno
razmijeniti mišljenja o provedbi usluge prijedloge. Korisnici usluge videće pratnje
izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom provedbom usluge te važnost i potrebu za
daljinom provedbom. Obzirom da se provedba projekta bliži kraju (05.12.2021.) te
da su neki korisnici istekom 24 mjeseca korištenja usluge videće pratnje izašli iz
projekta zbog pravila da pojedini korisnik ne može koristiti uslugu duže od 24
mjeseca, korisnici su izrazili žaljenje zbog istog te potrebu i nužnost pružanja
usluge videće pratnje te daljnje provedbe ovakvih projekata. Usluga videće
pratnje od ključne je važnosti za život slijepih osoba.

S obzirom na situaciju sa COVID 19, sudionici su vodili računa o dezinfekciji ruku te
su se tijekom provedbe držali propisanog razmaka i nosili zaštitnu opremu.
Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran. Kako
bismo ispoštovali propisane mjere i smanjili rizik zaraze za korisnike, tromjesečna
evaluacija-supervizija organizirana je i održana u 3 grupe sa pauzom između svake
grupe u trajanju od sat vremena kako bi se prostor dezinficirao i prozračio.