Projekt

Projekt sufinancira

Europski socijalni fond Operativni program učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Naziv projekta

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II UP.02.2.2.09.0044 – „Osvijetlimo im put“

Korisnik: Udruga slijepih Bjelovar
Posrednička tijela – razine 1: Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
Posrednička tijela – razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije

O projektu

Trajanje projekta: 30 mjeseci (6.06.2019.-5.12.2021.)
Vrijednost projekta: 475.255,00 kn
Partner na projektu: Udruga slijepih Daruvar
Broj zaposlenih u sklopu projekta:  1 videći pratitelj, 1 administrator i 1 voditelj

Tijekom projekta slijepim korisnicima će se pružati usluga videćeg pratitelja što će rezultirati povećanjem socijalne uključenosti i kvalitete života slijepih osoba.
Opći cilj projekta je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz pružanje usluge videćeg pratitelja.
Ciljana skupina: 20 članova udruge slijepih Bjelovar
Mjesto provođenja: Grad Bjelovar i Bjelovarsko-bilogorska županija

Kako ostvariti pravo na uslugu?

Članovi udruge za uslugu se prijavljuju u udrugu voditelju projekta 4-5 dana prije zakazanog/željenog termina. Prioritet prilikom korištenje usluge imaju korisnici sa zakazanim specijalističkim i drugim zdravstvenim pregledima. Iznimno, iz opravdanih razloga, prijava za korištenje usluge videćeg pratitelja, može se dati i u kraćem roku, a bit će pružena ako je to moguće obzirom na već postojeća zaduženja videćeg pratitelja. Uslugu videćeg pratitelja pruža Marina Jurić zaposlena na mjestu videćeg pratitelja.

O usluzi videćeg pratitelja Udruge slijepih Bjelovar

Slijepe osobe u svom svakodnevnom životu imaju potrebu za asistencijom videće osobe u onom dijelu poslova koji zahtijevaju osjetilo vida kako bi se aktivnost uspješno odradila.

Usluge koje slijepim osobama pruža videći pratitelj su:

  • Usluge videće pratnje i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima (odlazak liječniku, u trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno zabavne institucije, itd.);
  • Pružanje videće podrške pri obavljanju administrativnih poslova-Čitanje (dokumenata, pošte, uputnica,doznaka, recepata, uputa o korištenje itd.) i pisanje po potrebi;
  • Pružanje obuke obuka za samostalno obavljanje kućanskih poslova
  • Prenošenje znanja i vještina koje će slijepoj osobi olakšati samostalno
    funkcioniranje (označavanje predmeta i sl., upotreba pomagala, itd.).Videći pratitelj je osoba koja pruža uslugu asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan, te pratnju osobi s oštećenjem vida, informirajući ju o svemu što se oko nje događa, pazeći pri tome da osoba ne bude u situaciji ugroze. Pri tome videći pratitelj svojim ponašanjem ne smije utjecati na samostalno odlučivanje i djelovanje slijepe osobe te aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici.

Kontakt: Dražen Kokotić, predsjednik voditelj projekta,
tel: 043/245-022
mob: 098/ 136 2812
e- mail: ured@slijepi-bjelovar.com

Udruga slijepih Bjelovar
Trumbićeva 4a, p.p. 124, 43000 Bjelovar
tel. I fax: 043/ 245-022
e-mail: ured@slijepi-bjelovar.com
web: www.slijepi-bjelovar.com