Za bolji i kvalitetniji život svojih korisnika kroz projekt „Osvijetlimo im put“

Unatoč pandemiji uzrokovanoj širenjem koronavirusa COVID-19, Udruga slijepih Bjelovar i dalje provodi EU projekt kako bi svojim korisnicima omogućila dostojnu kvalitetu života. Prilikom provedbe usluge vodimo računa o potrebama korisnika pridržavajući se mjera propisanih od strane Nacionalnog stožera i Vlade RH. Korisnicima je usluga videćeg pratitelja od iznimne važnosti, poglavito u ovom vremenu pandemije koje iziskuje dodatan oprez i pažnju prilikom izvršavanja svakodnevnih obaveza i aktivnosti.

Provedena 6. tromjesečna evaluacija – supervizija

Dana 04.12.2020. u sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“ UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim osobama, u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 6. tromjesečna evaluacija – supervizija.

Na 6. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su voditelj projekta Dražen Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće pratnje, od čega je 11 ranije utvrđenih korisnika te 2 novoutvrđena korisnika.

Korisnici usluge videće pratnje izrazili su zadovoljstvo provedbom usluge videće pratnje te su istaknuli važnost i potrebu za daljnjom provedbom.

S obzirom na situaciju uzrokovanu koronavirusom COVID 19, evaluacija je organizirana i održana u 3 grupe. Između svake grupe napravljena je pauza od sat vremena kako bi se prostor dezinficirao i prozračio. Prilikom provedbe evaluacije vodili smo računa o održavanju potrebne distance, o dezinfekciji ruku te nošenju zaštitne opreme.

Nastavlja se provedba aktivnosti videćeg pratitelja kroz EU projekt „Osvijetlimo im put“

Kroz projekt Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II „Osvijetlimo im put“ nastavlja se provedba aktivnosti videćeg pratitelja s članovima uključenim u projekt. Situacija uzrokovana širenjem bolesti uzrokovane koronavirusom COVID – 19 iziskuje dodatna prilagođavanja i oprez prilikom provedbe aktivnosti.

Provedena 5. tromjesečna evaluacija – supervizija

Dana 04.09.2020. u sklopu provedbe projekta „Osvjetlimo im put“
UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim
osobama, u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 5. tromjesečna
evaluacija – supervizija.


Obzirom na situaciju sa COVID 19, sudionici su vodili računa o dezinfekciji ruku
te su se tijekom provedbe držali propisanog razmaka i nosili zaštitnu opremu.
Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran.


Na 5. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su voditelj projekta Dražen
Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći
pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće pratnje.


Voditelj projekta Dražen Kokotić je još jednom napomenuo važnost pridržavanja
svih propisanih mjera vezanih uz COVID-19 prilikom provođenja usluge videće
pratnje. Korisnici usluge videće pratnje izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom
provedbom usluge te važnost i potrebu za daljnjom provedbom.

Provedena 4. tromjesečna evaluacija – supervizija

U sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“ UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim osobama, dana 05.06.2020. u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 4. tromjesečna evaluacija – supervizija.

S obzirom na situaciju sa COVID 19, sudionici su se držali propisanog razmaka te su nosili maske i rukavice te su raspolaganju imali sredstvo za dezinfekciju ruku. Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran.

Na 4. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji okupili su se voditelj projekta Dražen Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te korisnici usluge videće pratnje kako bi kroz razmjenu mišljenja i dosadašnjih iskustava donijeli određene zaključke vezane uz dosadašnju provedbu projekta. Korisnici su izrazili zadovoljstvo uslugom te potrebu za daljnjim postojanjem usluge videće pratnje. Također, korisnici su istaknuli kako im je posebice u vrijeme pandemije COVID 19 usluga videće pratnje bila od velike pomoći i iznimne važnosti.