Završetak provedbe projekta

ZAVRŠETAK PROVEDBE PROJEKTA Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza II
„Osvijetlimo im put“

Udruga slijepih Bjelovar provodila je projekt Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II – „Osvjetlamo im put“ od 06.06.2019. godine. Projekt završava 05.12.2021.  godine. Završna konferencija održana je 02.12.2021.

Projekt je sufinanciran od strane Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Posredničko tijelo razine 1 za provedbu je Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Posredničko tijelo razine 2 za provedbu je Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije.

Provedba projekta ukupne vrijednosti 475.255,00 kn trajala je 30 mjeseci. Partner na provedbi projekta je Udruga slijepih Daruvar s kojom Udruga slijepih Bjelovar dugi niz godina ostvaruje uspješnu suradnju.

Opći cilj projekta bio je povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepih osoba kroz pružanje usluge videćeg pratitelja.

Ciljana skupina koju je obuhvaćao projekt bila je 20 korisnika, što je i realan broj korisnika na jednog videćeg pratitelja, a tijekom provedbe projekta uslugu je koristio 21 član Udruge.

Voditelj projekta je Dražen Kokotić, predsjednik Udruge slijepih Bjelovar, a na projektu su zaposlene i dvije nezaposlene osobe: Marina Jurić – videći pratitelj i Marijana Biondić – administrator.

Projekt se provodio u gradovima Bjelovaru, Čazmi, Garešnici te u svim okolnim općinama u Bjelovarsko – bilogorskoj županiji.

Tijekom provedbe projekta provedeno je ukupno 10 tromjesečnih evaluacija – supervizija te 6 terenskih kontrola. Videći pratitelj Marina Jurić tijekom pružanja usluge napravila je 12 725,7 km i 5 040 radnih sati.

KAKO SU KORISNICI USLUGE OSTVARILI PRAVO NA USLUGU:
Članovi udruge za uslugu su se prijavljivali voditelju projekta 4-5 dana prije zakazanog ili željenog termina. Prioritet prilikom korištenja usluga imali su korisnici sa zakazanim specijalističkim i drugim zdravstvenim pregledima. Iznimno, iz opravdanih razloga, prijava za korištenje usluge videćeg pratitelja mogla se dati i u kraćem roku, a bila je pružena obzirom na mogućnosti i ranije utvrđena zaduženja videćeg pratitelja. Tijekom provedbe projekta korisnicima je pruženo ukupno 4000 usluga.

O USLUZI VIDEĆEG PRATITELJA UDRUGE SLIJEPIH BJELOVAR:
Videći pratitelj je osoba koja pruža uslugu osobne asistencije u svim situacijama u kojima je vid neophodan te pratnju osobi s oštećenjem vida. Informirajući je o svemu što se oko nje događa, pazeći pri tome da osoba ne bude u situaciji ugroze. Pri tome videći pratitelj svojim ponašanjem ne smije utjecati na samostalno odlučivanje i djelovanje slijepe osobe te aktivno djelovanje u lokalnoj zajednici.

Slijepe osobe u svom svakodnevnom životu imaju potrebu za asistencijom videće osobe u onom dijelu poslova  koji zahtijevaju osjetilo vida kako bi se aktivnost uspješno odradila.

Usluge koje slijepim osobama pruža videći pratitelj su:

  • Usluge videće pratnje i pomoć u različitim socijalnim aktivnostima kao štu su primjerice dolazak liječniku, u trgovinu, poštu, banku, Centar za socijalnu skrb, kulturno-zabavne institucije i slično
  • Pružanje videće podrške pri obavljanju administrativnih poslova – čitanje (dokumenata, pošte, uputnica, doznaka, recepata, uputa i slično
  • Pružanje obuke za samostalno obavljanje kućanskih poslova
  • Prenošenje znanja i vještina koje će slijepoj osobi olakšati samostalno funkcioniranje (označavanje predmeta, upotreba pomagala i slično

Udruga slijepih Bjelovar je kroz provedbu ovog projekta povećala socijalnu uključenost i unaprijedila kvalitetu životu svojih članova. Korisnici usluge izrazili su zadovoljstvo pruženim uslugama koja im je od ključne važnosti za svakodnevni život, pogotovo u ovo pandemijsko vrijeme. Obzirom na pandemiju korona virusa, pružanje usluge videćeg pratitelja bilo je izazovno i zahtijevalo je dodatne prilagodbe i oprez kako djelatnika, tako i korisnika obzirom da slijepe osobe pripadaju osjetljivoj i rizičnoj populaciji, no bez obzira na to, usluga videće odvijala se kontinuirano bez prekida kroz cijelo trajanje projekta. Još jednom htjeli bi naglasiti važnost pružanja usluge videće pratnje korisnicima, te se nadamo kako ćemo u skoroj budućnosti ponovno provoditi ovakav projekt kako bi naši članovi imali dostojnu kvalitetu života.

Održana 9. tromjesečna evaluacija – supervizija

Dana 06.09.2021. u sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“
UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim
osobama, u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 9. tromjesečna
evaluacija – supervizija projekta/projektnih aktivnosti.

Na 9. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su kao i dosada voditelj
projekta Dražen Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana
Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće
pratnje. Korisnici su na evaluaciji mogli izraziti svoje mišljenje o dosadašnjoj
provedbi usluge videće pratnje, postaviti pitanja, komentirati i međusobno
razmijeniti mišljenja o provedbi usluge prijedloge. Korisnici usluge videće pratnje
izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom provedbom usluge te važnost i potrebu za
daljinom provedbom. Obzirom da se provedba projekta bliži kraju (05.12.2021.) te
da su neki korisnici istekom 24 mjeseca korištenja usluge videće pratnje izašli iz
projekta zbog pravila da pojedini korisnik ne može koristiti uslugu duže od 24
mjeseca, korisnici su izrazili žaljenje zbog istog te potrebu i nužnost pružanja
usluge videće pratnje te daljnje provedbe ovakvih projekata. Usluga videće
pratnje od ključne je važnosti za život slijepih osoba.

S obzirom na situaciju sa COVID 19, sudionici su vodili računa o dezinfekciji ruku te
su se tijekom provedbe držali propisanog razmaka i nosili zaštitnu opremu.
Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran. Kako
bismo ispoštovali propisane mjere i smanjili rizik zaraze za korisnike, tromjesečna
evaluacija-supervizija organizirana je i održana u 3 grupe sa pauzom između svake
grupe u trajanju od sat vremena kako bi se prostor dezinficirao i prozračio.

Provedena 8. tromjesečna evaluacija – supervizija

U sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“ UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim osobama, dana 04.06.2021. u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 8. tromjesečna evaluacija – supervizija. Kao i svaki put dosad okupili smo se kako bismo razmijenili mišljenja, iskustva te zadovoljstvo pruženom uslugom videće pratnje. Korisnici usluge videće pratnje izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom provedbom usluge te važnost i potrebu za daljnjom provedbom. Usluga videće pratnje trenutno se pruža za 16 korisnika te je tijekom provedbe ovog projekta ovu uslugu moguće pružiti za još 4 korisnika. Projekt traje do 05.12.2021.

Na 8. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su voditelj projekta Dražen Kokotić,
koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće pratnje.

S obzirom na još uvijek prisutnu situaciju sa COVID 19, sudionici su vodili računa o dezinfekciji ruku te su se tijekom provedbe držali propisanog razmaka i nosili zaštitnu opremu. Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran. Kako bismo ispoštovali propisane mjere i smanjili rizik zaraze za korisnike, tromjesečna evaluacija-supervizija organizirana je i održana u 3 grupe sa pauzom između svake grupe u trajanju od sat vremena kako bi se prostor dezinficirao i prozračio.

Provedena 7. tromjesečna evaluacija

Dana 05.03.2021. u sklopu provedbe projekta „Osvijetlimo im put“ UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim osobama, u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 7. tromjesečna evaluacija – supervizija. 

S obzirom na situaciju s COVID 19, sudionici su vodili računa o dezinfekciji ruku te su se tijekom provedbe držali propisanog razmaka i nosili zaštitnu opremu. Prostor u kojem je održana evaluacija prethodno je prozračen i dezinficiran. 

Kako bismo ispoštovali propisane mjere i   smanjili rizik zaraze za korisnike, tromjesečna evaluacija-supervizija organizirana je kao i prethodna (6.evaluacija) u 3 grupe s pauzom između svake grupe u trajanju od sat vremena kako bi se prostor dezinficirao i prozračio.

Na 7. tromjesečnoj evaluaciji-superviziji sudjelovali su voditelj projekta Dražen Kokotić, koordinator Julijana Žganjar, administrator Marijana Biondić, videći pratitelj Marina Jurić te dosad utvrđeni korisnici usluge videće pratnje. Tijekom evaluacije korisnici su mogli izraziti svoje mišljenje o dosadašnjoj provedbi usluge videće pratnje, postaviti pitanja, komentirati i međusobno razmijeniti mišljenja o provedbi usluge te dati konstruktivne prijedloge za nastavak provedbe. Korisnici usluge videće pratnje izrazili su zadovoljstvo dosadašnjom provedbom usluge te su naglasili važnost i potrebu za daljnjom provedbom ove usluge koja im osigurava veću kvalitetu života. 

Povodom nadolazećeg Međunarodnog dana žena, djelatnicama Udruge slijepih Bjelovar i korisnicama usluge videće pratnje podijeljene su ruže kao mali znak pažnje.

 

Za bolji i kvalitetniji život svojih korisnika kroz projekt „Osvijetlimo im put“

Unatoč pandemiji uzrokovanoj širenjem koronavirusa COVID-19, Udruga slijepih Bjelovar i dalje provodi EU projekt kako bi svojim korisnicima omogućila dostojnu kvalitetu života. Prilikom provedbe usluge vodimo računa o potrebama korisnika pridržavajući se mjera propisanih od strane Nacionalnog stožera i Vlade RH. Korisnicima je usluga videćeg pratitelja od iznimne važnosti, poglavito u ovom vremenu pandemije koje iziskuje dodatan oprez i pažnju prilikom izvršavanja svakodnevnih obaveza i aktivnosti.