Aktivnosti videćeg pratitelja s korisnicima projekta

U proteklom razdoblju, odrađene su brojne aktivnosti videćeg pratitelja s članovima uključenim u projekt. Osim aktivnosti, tu su i usluge videćeg pratitelja koje su rezultirale povećanjem socijalne uključenosti i kvalitete života slijepih osoba