Provedena 3. tromjesečna evaluacija – supervizija

U sklopu provedbe projekta „Osvjetlimo im put“  UP.02.2.2.09.0044 usmjerenog na pružanje usluge videće pratnje slijepim osobama, dana 06.03.2020. u prostorijama Udruge slijepih Bjelovar provedena je 3. tromjesečna evaluacija.

Tromjesečna evaluacija namijenjena je korisnicima i ostalim sudionicima na projektu kako bi se kroz međusobnu interakciju utvrdili dosadašnji rezultati i zadovoljstvo provedbe aktivnosti pružanja usluge videće pratnje  te kako bi dobili buduće moguće smjernice za provedbu i poboljšanje.

Evaluaciju su proveli:

  1. Dražen Kokotić, voditelj projekta
  2. Julijana Žganjar, koordinator 
  3. Marijana Biondić, administrator

Tema: evaluacija rada videćeg pratitelja – osvrt korisnika, videćeg pratitelja i članova projektnog tima na dosadašnju povedbu projektnih aktivnosti te nastavak provedbe pružanja usluge videće pratnje.

Sudionici evaluacije:

  1. Marina Jurić, videći pratitelj
  2. Korisnici usluge videće pratnje